Catherine

Catherine har genom enträget arbete fokuserat på att få kvinnor i allmänhet, unga kvinnor samt kvinnor från etniska minoritetsgrupper att börja träna kickboxning. Av Tyresö Kampsports medlemmar inom kickboxningssektionen är andelen kvinnor idag 52 % som tränar regelbundet. Det finns även sex kvinnliga instruktörer samt tre kvinnliga assisterande tränare. Detta är resultatet av tio års arbete där Catherine aktivt hållit träningspass varje vecka och främjat kvinnliga utövare som haft intresset och förmågan att själva bli instruktörer och börja hålla träningspass samt även tävla.

Catherine startade hösten 2009 klasser i kickboxning på Tyresö Kampsport som riktade sig enbart mot kvinnor. Kvinnor var underrepresenterade på klubben, så syftet med klasserna var att se om unga kvinnor som inte ville träna i klasser som var öppna för alla, skulle vara intresserade av att börja träna kickboxning om de fick träna i en enskild grupp. Intresset var större än väntat och gruppen består idag av ett 70-tal kvinnor från åldern 13 år och uppåt som tränar regelbundet två till tre gånger i veckan.

Under 2013 utökade Catherine även verksamheten på prov med ännu en tjejgrupp, där kvinnor kunde träna fritt utan att män vistades i lokalen, så att även kvinnor från etniska minoritetsgrupper kunde få möjlighet att utöva kickboxning. Idag har klubben två schemalagda tillfällen i veckan för denna tjejgrupp special, samt att både instruktörer och tävlande har uppstått ur denna grupp. Den totala satsningen har resulterat i att de kvinnliga medlemmarna har ökat och nu är flera till antalet än männen inom kickboxning.

Comments are closed.