Priser

Terminsavgifter

  • 1400.- 7-12 år, 1 grupp
  • 1500.- 13-19 år, 1 grupp
  • 1800.- 13-19 år, 2 grupper
  • 2100.- 20 år och uppåt, 1 grupp
  • 2800.-  20 år och uppåt, 2 grupper
    För träning i 3 eller 4 grupper, kontakta oss för prisinformation på info@tyresokampsport.se
  • 180.- Drop-in träning (tidigare tränande hos oss)

Nu finns även klippkort att köpa för dom som inte kan träna lika regelbundet

1500.- för 10 ggr.

Terminsavgiften faktureras alla medlemmar.

 

Terminsavgiften ska senast vara inbet 31:a Januari inför VT samt 31:a Augusti inför HT

Viktigt är att du kommer ihåg att lämna avsändare på inbetalningen (fakturanr/för och efternamn).

All inbetalning sker på vårt plusgirokonto: 440379-6

Eller till vårt bankgirokonto: 242-4521

Comments are closed.