Priser

Terminsavgifter/priser för kickboxning och taekwondo

  • 1400.- 7-12 år, 1 grupp
  • 1500.- 13-19 år, 1 grupp
  • 1800.- 13-19 år, 2 grupper
  • 2100.- 20 år och uppåt, 1 grupp
  • 2800.-  20 år och uppåt, 2 grupper
    För träning i 3 eller 4 grupper, kontakta oss för information om priser på info@tyresokampsport.se
  • 180.- Drop-in träning pris (tidigare tränande hos oss)

Nu finns även klippkort att köpa för dom som inte kan träna lika regelbundet:

  • 1500.- för 10 ggr.

Terminsavgiften faktureras alla Tyresö Kampsports medlemmar.

Terminsavgiften ska vara inbetalad senast 31:a Januari inför VT samt 31:a Augusti inför HT

Viktigt är att du kommer ihåg att ange avsändare på inbetalningen (fakturanr/för och efternamn).

All inbetalning sker på vårt plusgirokonto: 440379-6

Eller till vårt bankgirokonto: 242-4521

Se vårt schema, eller läs om våra kampsportsstilar, kickboxning och taekwondo.

Comments are closed.