Vi utövar två stilar inom kampsport, Taekwondo och Kickboxning, på vårt fight center i Tyresö. Du kan träna en av stilarna eller välja att träna båda. Nedan kan du läsa en kort sammanfattning av de två kampsportsstilar, Taekwondo och Kickboxning, som vi erbjuder. Om du vill ta reda på mer kan du följa länkarna för att fördjupa dig i vad Taekwondo och Kickboxning är – vad de har för likheter och skillnader.

Taekwondo

Taekwondo är en kampsport från Korea som har utvecklats till en av världens populäraste kampsporter räknat efter antalet utövare. I taekwondo läggs det större vikt vid sparkar och stående strid jämfört med andra kampsporter, då man inom taekwondo har valt att använda benens större räckvidd och styrka jämfört med armarnas. I ingen annan kampsport förekommer sparktekniker i lika stor utsträckning. Fokus ligger på snabbhet och dynamik. Men taekwondo är även självförsvar, sport, motion, meditation och filosofi.

På koreanska betyder TAE ”att sparka eller bryta med fot”, KWON betyder ”att slå eller bryta med knytnäve” och DO betyder ”väg”, ”metod” eller ”konst”, vilket står för filosofin bakom kampsporten.

Löst översatt betyder taekwondo alltså ”fotens och knytnävens konst” eller ”fotens och handens väg

Kickboxning

I ett historiskt perspektiv så skapades kickboxningen för att olika stilar inom stående kampsport skulle kunna mötas under gemensamma regler. En japansk variant av kickboxning uppstod i slutet på 50-talet, och en amerikansk på 70-talet. Det ansågs att kampsporten karate hade bäst bentekniker och att boxarna hade bäst handtekniker, utifrån vilket en viss gemensam stil utvecklades. Tidiga namn på kickboxning blev följaktligen full-contact karate och sportkarate. I dag är kickboxning en egen sport och idrott, men fortfarande inte en stil utan som ett samlat regelsystem, vilket numera även har utvecklats till flera tävlingssystem.

Internationellt används ofta kickboxning som ett samlingsnamn för kampsporter som innehåller slag och sparkar. Tävlingsformer globalt i kickboxning är bland annat: kickboxing full contact, kickboxing low kick, Thai-kickboxing, kickboxing light contact, kickboxing semi contact, kickboxing freestyle forms och aero kickboxing.

Shopping cart