Klubbregler

Tyresö Kampsports medlemsavtal

Jag anmäler mig, eller som målsman för nedanstående person, som medlem i Tyresö Kampsport:

  • Medlemskapet innebär att medlemmen placeras i vald grupp i vår verksamhet. Terminsavgiften ska vara inbetald senast den 31:a januari respektive den 31:a augusti. Medlemskapet gäller tillsvidare om inte någondera av parterna säger upp det. Anmälan medlemskap
  • Uppsägning av medlemskap ska meddelas 1 månad före terminsstart (senast 15:e juli inför HT, 16:e december inför VT). Om uppsägning inte har skett enligt gällande medlemsvillkor, antas medlemmen fortsätta sitt medlemskap och fakturering kommer att ske. Uppsägning medlemskap
  • Faktura till befintliga medlemmar skickas ut via e-post innan varje termin startar och faktura till nya medlemmar skickas ut efter att provträning genomförts och ordinarie träning påbörjats. Platsen kan gå förlorad om inte fakturan betalas i tid! (om det finns väntande i kö).
  • Medlemsavgiften är 100,- per år och ingår i tränings/terminsavgiften.
  • Genom anmälan godkänner du att föreningen använder dina personuppgifter i vårt register enligt GDPR. Läs vår integritetspolicy här: Tyresö Kampsports integritetspolicy
  • Du godkänner även att uppgifter som inte skadar eller kränker vare sig individ eller grupp som exempelvis namn, bild, statistik, etc. publiceras på föreningens hemsida eller sociala medier-konton.
  • Du godkänner också att du kan bli fotograferad under träning, tävling eller annan verksamhet som föreningen arrangerar. Bilderna kan komma att publiceras på vår hemsida eller sociala medier.
  • Om du inte vill att vi publicerar dina uppgifter, meddela oss via e-post till integritet (@) tyresokampsport.se.
  • Eventuella förändringar av din bostadsadress, e-postadress, namn och telefonnummer ber vi dig att informera oss om snarast till info (@) tyresokampsport.se så att vi kan uppdatera vårt register.
  • Föreningen är ansluten till Svenska Riksidrottsförbundet och har antagit dess värderingar och policy. Verksamheten drivs på frivillig basis, därför förväntar vi oss att våra medlemmar känner för verksamheten och samverkar för att lokaler och material sköts på ett bra sätt. Genom anmälan godkänner du våra förhållningsregler: Tyresö Kampsports förhållningsregler