Gradering är ett sätt att testa sig och visa hur långt man har kommit i sin kickboxning-utbildning. När man är nybörjare brukar man kunna gradera sig oftare, men när man har nått högre grader så tar det mycket längre tid mellan graderingarna. Det är alltid din instruktör som godkänner om du uppfyller kraven för att få gradera dig.

Vanligtvis anordnar vi gradering i slutet av varje termin för dem som är godkända för gradering. I graderingen utövar man de tekniker som ingår i den grad man har tränat för. Du måste ha anmält dig via formuläret för att få gradera dig. Det går inte att anmäla sig på plats! Detta för att vi ska kunna förbereda graderingen på bästa sätt.

Glada elever som klarat sin gradering i kickboxning