Tyresö Kampsports förhållningsregler:

Förhållningsregler inom klubben som vi vill att alla läser igenom och följer:

 • Hälsa alltid på dem som finns i lokalen när du kommer och när du skall gå.
 • Hälsa på din träningskompis före och efter övningar med kampmoment.
 • Fråga om lov om du vill lämna salen.
 • Prata inte då instruktören pratar och var fokuserad och tyst under hela passet.
 • Passa tiden. Behandla träningsmaterialet med varsamhet.
 • Häng tillbaka mitsar och lägg tillbaka lånesakerna på samma ställe ni hämtade dom.
 • Var förberedd när du kommer till träningen. Utvilad, god kost, god hygien och rena träningskläder.
 • Ta av alla smycken och använd kläder utan dragkedja samt dragskor (skaderisk).
 • Missbruka inte teknikerna varken utanför eller innanför träningslokalen. (Vid missbruk utesluts medlemmen med omedelbar verkan)
 • Öva självdisciplin genom att kontrollera dina tankar, dina ord och dina handlingar. Tala vänligt till dig själv.
 • Visa respekt mot alla i din omgivning och speciellt mot din träningspartner genom att vara lyhörd och ödmjuk.
 • Var glad över det du kan. Fokusera dig inte på det du ännu inte behärskar.
 • Använd vårdat språk.
 • Koncentrera dig bara på din egen träning. Bara instruktören får lov att instruera.
 • Respektera alla, olikheter är något positivt.
 • Tilltala din tränare på ett respektfullt sätt.
 • Plocka upp efter dig (plåster, tejp, skräp etc)
 • Torka upp efter dig (svett och blodfläckar som oftast uppstår vid fotsprickor). Blod kan innehålla mycket smitta och vi håller hårt på renlighet.
 • Tillsammans hjälps vi åt att hålla klubblokalen ren och fräsch så att alla kan trivas
Shopping cart