Catherine är huvudinstruktör för kickboxningen. Hon har tränat kickboxning sedan 2006 och innehar andra dan (andra graden svart bälte). Hon har instruerat klasser sedan 2008 i kickboxning. Hon är även certifierad barn- och vuxeninstruktör inom Svenska Budo & Kampsportsförbundet. Catherine jobbar aktivt med jämställdhet och för att tjejerna har en lika självklar plats som killarna. Hon har även genom enträget arbete fokuserat på att få kvinnor i allmänhet, unga kvinnor samt kvinnor från etniska minoritetsgrupper att börja träna kickboxning. Hon har mångårig yogaträning bakom sig och ser vikten av att kropp och sinne är i balans.

Catherine om kampsport:

Att träna och hålla träning i kickboxning utmanar mig varje gång. Det gör att jag känner mig levande. Jag måste vara fokuserad när jag håller pass och när jag gör mina egna tekniker, men även koncentrerad på träningspartnern. Det är en individuell sport men samtidigt är jag väldigt beroende av min träningspartner. Kroppen tränas i varje övning utan att jag tänker på det. Träningen innehåller så mycket olika moment och ett pass på en timme rusar snabbt förbi. Det är en stor passion i mitt liv !

Vår satsning på tjejer

Catherine har genom enträget arbete fokuserat på att få kvinnor i allmänhet, unga kvinnor samt kvinnor från etniska minoritetsgrupper att börja träna kickboxning. Av Tyresö Kampsports medlemmar inom kickboxningssektionen är andelen kvinnor idag 52 % som tränar regelbundet. Det finns även sex kvinnliga instruktörer samt tre kvinnliga assisterande tränare. Detta är resultatet av tio års arbete där Catherine aktivt hållit träningspass varje vecka. Detta har främjat kvinnliga utövare som haft intresset och förmågan att själva bli instruktörer och börja hålla träningspass samt även tävla.

Tjejgrupper i kickboxning

Catherine startade hösten 2009 klasser i kickboxning på Tyresö Kampsport som riktade sig enbart mot kvinnor. Kvinnor var underrepresenterade på klubben, så syftet med klasserna var att se om unga kvinnor som inte ville träna i klasser som var öppna för alla, skulle vara intresserade av att börja träna kickboxning om de fick träna i en enskild grupp. Intresset var större än väntat. Gruppen består idag av ett 70-tal kvinnor från åldern 13 år och uppåt som tränar regelbundet flera gånger i veckan. Det finns en nybörjare och en för fortsättning/avancerade. Under 2013 utökade Catherine även verksamheten på prov med ännu en tjejgrupp. I denna grupp kunde kvinnor träna fritt utan att män vistades i lokalen. På så sätt kunde även kvinnor från etniska minoritetsgrupper få möjlighet att utöva kickboxning. Under många år har klubben haft schemalagda tillfällen i veckan för denna tjejgrupp special. Både instruktörer och tävlande har uppstått ur denna grupp. Nu ingår dessa medlemmar i den ordinarie verksamheten. Den totala satsningen har resulterat i att de kvinnliga medlemmarna har ökat och nu är flera till antalet än männen inom kickboxning.